Tuintips

Buxus mot bestrijden:

*Voorjaar vanaf de eerste warmte +- 18°graden (februari-maart)

Dan komen de eerste rupsen wakker uit winterslaap dan controleren en bij aanwezige rupsen sproeien, na 3 weken herhalen.

*Vanaf begin juni komen de eerste generatie motten te voorschijn.

Nu is het moment om uw funnel + feromoon uit te gaan hangen.

*Vanaf begin juli kunnen er rupsen zijn uit de eerste generatie.

Vanaf die periode tot begin augustus kan je rupsen  terug vinden.

Bij aanwezigheid rupsen vanaf juli, best sproeien om de 2 weken tot ½ augustus.

*Vanaf ½ augustus vervang je best het feromoon door een nieuwe.

*Vanaf ½ september kunnen er opnieuw rupsen zijn.

Deze groeien zeer traag en zijn bijna onzichtbaar.

*Sproei voor de zekerheid 15 september tegen de rupsen en nog eens begin of ½ oktober.

Zo heb je geen overwintering van de rups.

Dan geen zorgen tot begin juni, want dan hang u best terug uw feromoonval uit.

Dan terug in Juli kijken of er geen rupsen aanwezig zijn.

En zo volg je alle stappen terug op zoals voordien.

***Besluit buxusmot is een plaag en na 5 jaar is het terug verdwenen.

Funnel, feromoon, sproeimiddel tegen rups en meststoffen zijn te verkrijgen bij Koenraad Vandamme Buxushoeve

Eind februari Behandeling met conserve garden 12 ml. Op 10 l. water of for- insect 60 ml. Op 10 l. water In de inhoud mag je vloeibare buxusmest toevoegen
Maart Herhaling behandeling conserve garden of for- insect In de inhoud mag je vloeibare buxusmest toevoegen
April Indien geen koude winter of langdurige vorst in de vorige winter. Herhaling behandeling conserve garden of for- insect In de inhoud mag je vloeibare buxusmest toevoegen
mei Na 15 mei kan je funnel + feromoon uithangen om de mannelijke motten te vangen. Graag in de wind en 1m50 boven de grond hangen. 1 val en 1 feromoon volstaat voor 250 m².
juni Nu zeker val uithangen! + 1 feromoon per val of funnel. Feromonen moeten in frigo bewaard worden!
Juli Behandeling met conserve garden 12 ml. Op 10 l. water

of for- insect 60 ml. Op 10 l. water

Na 2 a 3 weken herhalen!

In de inhoud mag je vloeibare buxusmest toevoegen
Augustus Begin aug. herhaling behandeling conserve garden of for- insect 15 aug. Feromoon vervangen. 2 de generatie motten zijn op komst!
September Behandeling met conserve garden 12 ml. Op 10 l. water

of for- insect 60 ml. Op 10 l. water

Na 2 a 3 weken herhalen!

In de inhoud mag je vloeibare buxusmest toevoegen
Oktober Laatste behandeling met conserve garden 12 ml. Op 10 l. water

of for- insect 60 ml. Op 10 l. water

 

Geen vloeibare mest meer toedienen!